به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

با افزایش شدید قیمت نان باگت امنیت غذایی قشر کم درآمد به خطر افتاده است.

به گزارش وقت صبح، در این ویدئو خبرنگار به میدان محمدیه که مرکز کارگران و غذاهای ارزان است رفته و گزارشی تهیه کرده است.

 

افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت نان فانتزی

رئیس اتحادیه نان‌های فانتزی گفت: تا یک ماه گذشته فاصله معناداری بین قیمت نان سنتی و فانتزی وجود نداشت اما در شرایط فعلی این فاصله قیمت بیشتر شده و قیمت نان فانتزی حدود ۲٫۵ تا ۳ برابر افزایش نرخ را تجربه کرده است.

محمد جواد کرمی، با انتقاد از نحوه اجرای آزادسازی آرد صنف و صنعت، گفت: این شیوه آزادسازی باعث خواهد شد روند سرازیر کیسه‌های آرد از نانوایان سنتی به سمت نانوایان فانتزی تشدید شود.

وی ادامه داد: فرض را بر این بگیرد در یک محله چند نانوایایی اعم از سنتی و فانتزی فعال‌اند؛ نانوا فانتزی یک کیسه آرد را ۶۴۰ هزار تومان خریداری می‌کند این در حالیست که نانوا سنتی همان کیسه آرد را ۳۸ هزار تومان می‌خرد اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود دارد یک کیسه آرد ۳۸ هزار تومانی ۴۰۰ هزار تومان به نانوا فانتزی بفروش برسد؟ بدون تردید پاسخ مثبت است و این تفاوت قیمت واحد صنفی را مجاب می‌کند که اقدام به چنین کاری کند.

کرمی با بیان اینکه ۸۰ درصد آرد با نرخ دولتی در نانوایان سنتی توزیع می‌شود، تصریح کرد: قیمت گندم نانوایان سنتی کیلویی ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان است این در حالیست گندم نان‌های نیمه حجیم و حجیم و صنعتی از کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۶ هزار تومان ارتقا یافت در این شرایط فضای رقابتی از بین می‌رود.

ویدئو: اکوایران

خانه – بیاخبر