به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

محمود احمدی نژاد به همراه همسرش برای بازدید از نمایشگاهی به دوبی سفر کرد.

به گزارش وقت صبح، در بخشی از این سفر، وقتی خانمی خارجی می‌خواهد با احمدی نژاد عکس بگیرد، بخشی از موهایش روی سر وی قرار می‌گیرد که با اشاره حاج خانم همسر احمدی نژاد، محافظ او موهای آن خانم را کنار می‌زند.

 

مهریه همسر محمود احمدی نژاد چقدر است؟

محمود احمدی نژاد در گفتگویی درباره نوع آشنایی با همسرش روایت کرده است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق این روزهای بعد از ردصلاحیت هم همچنان فعال است و سخنرانی و مصاحبه‌هایش ادامه دارد.

اخیرا فیلمی از یک گفتگو با رئیس جمهور سابق منتشر شده که در پاسخ سوال مجری که از او خواست نحوه آشنایی با همسرش را بیان کند اینطور گفت: من و همسرم در دانشگاه با هم آشنا شدیم.

او درباره مهریه همسرش نیز گفت: این حرف‌ها بین ما نیست و همه زندگی من برای حاج خانم است.

از احمدی نژاد سوال شد که آیا ظرف هم می‌شوید که او در جواب گفت: مگر ظرف شستن کار بدی است؟ حتما می‌شویم.

خانه – بیاخبر