به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

محیا دهقانی پس از پروژه سنگین نجلا ۲ اوقات فراغتش را می‌گذراند.

به گزارش وقت صبح، محیا دهقانی که در سریال نجلا جایگرین سارا رسول زاده شده است، این بار به اسب سواری مشغول بود.

 

سه سال سریال کار نکردم

محیا دهقاتی در یک نصاحبه گفت: فیلمنامه خیلی مهم است که قوی بودن آن می‌تواند مخاطب بیاورد و دومین موضوعی که اهمیت دارد تبلیغات است. اگر صداوسیما همچون سینما، برای سریال‌هایش تبلیغ کند به نظرمن مخاطب و نسل جدید جذبش خواهند شد.

من قبلاً این اعتقاد را داشتم که فقط می‌خواهم سینما کار کنم که اشتباه کردم. در زمانی ماجرای نیمروز را کار کردم سریال پیشنهاد می‌شد و نزدیک به سه سال سریال کار نکردم و بعد از آن زمان، متوجه شدم اشتباه است و باید برای مردم کار کنم.

همه که سینما نمی‌روند و یا سریال خانگی تماشا نمی‌کنند و قشری هم بیننده تلویزیون‌اند؛ من آن قشر را ندیدم.

هیچ چیزی در جغرافیای هنرمندی تافته جدابافته نیست و سینما، تلویزیون و نمایش‌خانگی یک کار آرتیستی می‌طلبد؛ اگر آرتیست واقعی باشیم باید این نگاه را داشته باشیم که تفکیک قائل نشویم.

این واقعاً هنرمندانه نیست که آرتیستی به این موضوع نگاه نکنیم. این نکته را هم غافل نشویم که مخاطبی که تلویزیون دارد سینما و مدیوم‌های دیگر ندارند.

خانه – بیاخبر