به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

امین حیایی شوخی جالبی با یکی از شرکت کننده‌ها انجام داد.

به گزارش وقت صبح، پس از این که احسان علیخانی و یکی از شرکت کننده‌ها درباره کارت سوخت پدر او شوخی می‌کردند، امین حیایی شوخی جالبی با وی کرد.

 

توضیح امین حیایی برای ورود به دنیای تبلیغات

من برای همین تبلیغات هم سال‌ها صبر کرده‌ام. سال‌ها پیشنهادات زیادی به من می‌شد و قبول نمی‌کردم چون می‌خواستم تبلیغی که بازی می‌کنم در شأن من باشد یا بتوانم به آن تبلیغ اعتماد کنم و به اعتبارم لطمه نخورد.

به هر حال اعتبار به راحتی به دست نمی‌آید، ولی من هیچ کاری را صرفاً برای پول انجام نمی‌دهم.

مردم برای من بسیار مهم هستند، مردمی که همیشه به من لطف داشته‌اند و محبت کرده‌اند و این محبوبیت برایم خیلی ارزش دارد، خیلی بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید!

خیلی وقت‌ها پیش آمده است که خسته و کوفته از سر کار آمده‌ام و مردم را می‌بینم که با عشق آمده‌اند عکس و امضا بگیرند من هم با لبخند صبر می‌کنم تا همان عشق را به آن‌ها برگردانم.

خانه – بیاخبر