به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

در معارفه زین‌العابدین خرم رضوی استاندار آذربایجان شرقی  یکی از شرکت کنندگان با رفتن بر روی سن، به صورت وی سیلی زد.

به گزارش وقت صبح ویدئوی زیر سیلی زدن یک نفر به صورت استاندار آذربایجان شرقی در مراسم معارفه را نشان می دهد.

مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی در حالی برگزار شد که یکی از حاضران جلسه با رفتن بر روی سن سالن محل سخرانی به استاندار جدید سیلی زد.

در ابتدای قرارگرفتن خرم در پشت تریبون، یکی از حاضرین اقدام به برخورد فیزیکی با استاندار منتخب کرد و موجب شد برای لحظاتی نظم جلسه بهم بریزد.

این فرد ابتدا ضربه‌ای از پشت سر به خرم وارد کرد و سپس اورا هل داد.

استاندار آذربایجان شرقی پس از این اتفاق متانت خود را حفظ کرد و از هر گونه واکنشی خودداری کرد.

اما با دخالت ماموران حراست سالن بلافاصله فضای جلسه به حالت عادی برگشت، انگیزه‌های این فرد خصومت شخصی عنوان شده است.

بعد از چند لحظه مراسم به حالت عادی بازگشت و سخنرانی استاندار منتخب هیأت دولت ادامه یافت.

منبع: فارس

خانه – بیاخبر