به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

حسن یزدانی فوق ستاره کشتی دنیا به دیدن دختر جوان و هوادارش رفت.

به گزارش وقت صبح، دختر جوان که هوادار حسن یزدانی است با دیدن او به شدت ذوق می‌کند.

 

احتمال جریمه حسن یزدانی از سوی کمیته المپیک

همچنین کمیته برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ شاید حسن یزدانی را به دلیل رفتار تهاجمی‌اش پس از فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد جریمه کند.

یک منبع در کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو پس از پایان بازی فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد درباره رفتار تهاجمی حسن یزدانی، کشتی‌گیر ایرانی گفت: حسن یزدانی باید در قبال رفتار خود پاسخگو باشد و شاید جریمه شود. این یک رفتار غیرقابل قبول است.

حسن یزدانی پس از باخت به کشتی‌گیر آمریکایی با عصبانیت فراوان وارد منطقه گرم کردن ورزشکاران شد. او در این محل فریاد کشید، تمامی تجهیزات اطراف خود را پرت کرد و به دیوار کوبید.

خبرگزاری تاس نیز از قول یکی از مسئولان مسابقات نوشته است که یزدانی ممکن است به دلیل رفتار غیر ورزشی در محوطه گرم کردن کشتی‌گیران، جایی که همه ورزشکاران در آن حضور داشتند جریمه شود.

به گفته تاس یزدانی با صدای بلند فریاد می‌زده و با مشت به دیوارها کوبیده است. همچنین در خبر قید شده یزدانی اطرافیان خود را به کناری هل می‌داده است. تاس از قول این مقام برگزار کننده مسابقات نوشته ممکن است یزدانی به دلیل این رفتار تنبیه شود چرا که این واکنش‌ها غیرقابل قبول است.

خانه – بیاخبر