به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

یک نوزاد دختر در شهرستان کنگان استان بوشهر دقایقی پس از سال تحویل متولد شد.

به گزارش وقت صبح، نوزاد دختر که سوین نام گرفت در ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه روز یکشنبه به دنیا آمد.

 

نخستین نوزاد قرن جدید به عبارتی دیگر

مهر نوشت: نخستین نوزاد قرن جدید در خراسان شمالی به دنیا آمد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: نخستین نوزاد قرن جدید ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه در بیمارستان بنت الهدی بجنورد به دنیا آمد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: این نوزاد ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه به دنیا آمد.

وی افزود: دختر تازه به دنیا آمده، نخستین فرزند خانواده بوده است.

پورخیاط گفت: این نوزاد در بیمارستان بنت الهدی بجنورد چشم به جهان گشود.

خانه – بیاخبر