به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

گروه سیاه و سفید یکی از شرکت کنندگان برنامه عصر جدید بود.

به گزارش وقت صبح، اجرای این گروه به شدت بین بینندگان این برنامه محبوب شد.

 

گروه سیاه و سفید برنامه عصر جدید

گروه نقاشی روی شیشه‌های سیاه و سفید یکی از پر جمعیت‌ترین گروه‌های اجرا بودند اجرای پر از هیجان و تعجب برانگیزی را داشتند که در پایان با تحسین داوران و تماشاچیان همراه شد.

در ابتدا هریک از اعضای گروه بر روی تکه شیشه در حال کشیدن نقاشی بود که برای هریک از اعضا شکل متفاوتی داشت. این نقاشی‌ها که به تنهایی هیچگونه شکل خاص و مفهومی نداشتن تعجب داوران را برانگیخته بود و همه منتظر بودند تا ببینند پایان کار چه خواهد شد.

هنگامی که کار پایان یافت و همه تکه‌های شیشه در کنار هم قرار گرفتند یک نقاشی سه بعدی از پلنگ ایرانی

به نمایش درآمد که با تعجب و تحسین داوران همراه شد.

کار زیبای نقاشی سه بعدی روی شیشه گروه سیاه و سفید همه را متعجب کرده بود و باعث شد تا چهار چراغ سفید از سوی داوران دریافت کنند.

خانه – بیاخبر