به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

لحظه دیدار عاشقانه زوج سالمند در بیمارستانی در رشت واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشته است.

به گزارش وقت صبح،  فیلم این لحظه دیدار عاشقانه را کادردرمان یکی از بیمارستان های رشت ضبط کرده است. در شرح این فیلم آمده، این زوج سالمند که هر دو به خاطر بیماری در بیمارستان بستری بودند اما هیچ خبری از همدیگر نداشتند.

عشق سن و سال نمی شناسد. آدم های عاشق در هر سن و سالی که باشند عشق به همدیگر را فراموش نمی کنند حتی اگر روی تخت بیمارستان باشند.

درست مثل زوج سالمند عاشق پیشه ای که فیلم لحظه دیدار عاشقانه آنها در بیمارستان واکنش های احساسی زیادی را دربین کاربران فضای مجازی به همراه داشته است.

کادر درمان برای روحیه بخشیدن به این زوج سالمند آنها را با همدیگر روبه رو کردند. لحظه دیدرا این زوج سالمند لبخندی از سر رضایت بر روی لبان کادر درمان نشاند و از آنطرف با پخش شدن این ویدیو نیز احساسات مردم را نیز درگیر خود کرد.

خانه – بیاخبر