به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

مسعود فراستی منتقد جنجالی به شدت از فیلم قهرمان اصغر فرهادی انتقاد کرد و آن را بیچاره و مفلوک خواند!

وقت صبح– فراستی که به انتقادهای تند و تیز مشهور است در ویدئویی فیلم جدید اصغر فرهادی به نام قهرمان را حتی بدتر از فروشنده دانست. گفت فیلم بد نیست مفلوک است!

 

نقد تند فراستی بر فیلمم قبلی اصغر فرهادی

مسعود فراستی در نقد فیلم «فروشنده» گفت: «فروشنده» در همه زمینه ها ماقبل بد است.

در زمینه فیلمنامه هنوز فیلمنامه نیست و دو کانسپت است. در زمینه کارگردانی آن قدر بد است که اگر کسی غیر از فرهادی آن را کارگردانی کرده بود، هو می کردند.

شتباهات فاحشی دارد. بیش از ۴۰ جامپ کات در تئاتر داریم. دوربین بجای رودست، روی کول است!

وی افزود: اصل فیلمنامه که درباره تجاوز بوده است، اساسا حذف شده است.

اساسا این ترفند فرهادی است که نمی تواند تعلیق یا سوسپانس ایجاد کند و لذا با حذف یک بخش اصلی، غافلگیری در بخش انتهایی فیلم ایجاد می کند. تعلیق کارگردان خودش را می طلبد.

واکنش ما به مسئله ی فیلم اساسا «چه» هست، نه «چگونه». چه چیز اتفاق افتاده است؟

کارگردان خوشحال است که مردم پرسوال از سالن سینما بیرون می آیند. پرسوال از چه چیز؟

از جهان و قصه ای که برایم ساختی یا شاکله های داستانی که نساختی و هنوز نمی دانم؟ مخاطبان هنوز نمی دانند

درحقیقت چه روی داده است. فرهادی در مصاحبه هایش یک جا می گوید تجاوز شده یک جا می گوید نشده و… . و او از این سوالاتی که ساخته کیف می کند.

ما فیلم می بینیم تا شیوه و چگونگی را تجربه کنیم نه «چه» را. تمام سوالات حول فیلم فرهادی درباره «چه» است.

خانه – بیاخبر