به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد خود را در ادامه ملاحظه کنید.

 

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د آ

تعبیر : آزمونی سخت در راه داری.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : اتفاقی شما را به هم می ریزد.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر : ختم و خبر فوت

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر : پیدا شدن شیء گمشده.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر : حرف های تکراری می شنوی.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : نظمی به کارهایت بده.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر : اتفاقی برایت خواهد افتاد.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : مقایسه خواهی شد.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : د آ آ

تعبیر : حرف هایت به ضررت خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر : در جمعی قرار می گیری.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب آ د

تعبیر : به فکر گذشته خواهی بود.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : د ج ج

تعبیر : خرابکاری انجام می دهی.

خانه – بیاخبر