به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد خود را در ادامه ملاحظه کنید.

 

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : با شما طوری برخورد می شود که برای تان غیر قابل انتظار است

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ج ب آ

تعبیر : باید برای اوضاع زندگی خود تصمیمی محکم و جدی بگیرید

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب د آ

تعبیر : در ماجرای پیش آمده تو را مقصر می دانند

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : به فردی دل می بندی و او را بسیار دوست داری

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر : به مهمانی و دورهمی از آشنایان دعوت خواهی شد

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ب آ آ

تعبیر : در بین گروهی از دوستان و آشنایان از شما صحبت می کنند

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر : جو اطراف شما بسیار انرژی بخش و خوب است

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : شما بسیار خوش شانس هستی و اوضاع تان خوب و مناسب است

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر : فردی به شما طعنه می زند و کنایه مانند صحبت می کند

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : ب د د

تعبیر : در حال فکر و اندیشه هستی و رویا می سازی

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : د ج آ

تعبیر : در انجام کار خود صبور باش و عجله نکن

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر : محیطی که در آن به سر می‌برید به ‌ شما حسی خوب و آرامش بخش می‌دهد

خانه – بیاخبر