به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : بخشی از سرمایه ات را انفاق کن تا مالت برکت بگیرد.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : آ ج آ

تعبیر : از در آشتی درآیید. لحن کلامت را زیبا کن‌.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : اتفاق شیرینی در زندگی ات رخ خواهد داد.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ب آ د

تعبیر : به قولی که داده ای عمل کن. کسی چشم انتطار است.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ج ج

تعبیر : پایت را از گلیمت درازتر کنی باعث رسوایی ات می شود.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : بر نفس خود غلبه کنید.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر : توقع تان را از خانواده کم کنید .

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : آ د ج

تعبیر : حق شخصی را ضایع خواهی کرد.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر : شانس برای مصاحبه کاری خواهی داشت و موفق می شوی.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : د د د

تعبیر : سعی کنید در رابطه احساسی تان مدارا کنید.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر : حضور شما در جمعی حرف هایی برایتان خواهد داشت.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : د آ ج

تعبیر : سود سرشاری از انجام کاری برایت دیده می شود.

خانه – بیاخبر