به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد خود را در ادامه ملاحظه کنید.

 

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : د د ج

تعبیر : برگشت شخصی به سمت تان.

 

فال ابجد متولدین اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : مخالفت های شدید با شما.

 

فال ابجد متولدین خرداد

خرداد

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر : امیدی به دست می آوری.

 

فال ابجد متولدین تیر

تیر

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : به بار نشستن تلاشت.

 

فال ابجد متولدین مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د ب د

تعبیر : یک اتفاق شیرین.

 

فال ابجد متولدین شهریور

شهریور

ابجد فال شما : ج ج د

تعبیر : نابرابری در حق تان.

 

فال ابجد متولدین مهر

 

مهر

ابجد فال شما : ب آ ب

تعبیر : به دنبال راه چاره باش.

 

فال ابجد متولدین آبان

آبان

ابجد فال شما : ب ب ب

تعبیر : صبوری کنید.

 

فال ابجد متولدین آذر

آذر

ابجد فال شما : ج آ ب

تعبیر : کسی را قضاوت می کنید به اشتباه.

 

فال ابجد متولدین دی

دی

 

ابجد فال شما : د د ج

تعبیر : شخصی را از دست خواهی داد.

 

فال ابجد متولدین بهمن

بهمن

ابجد فال شما : د د آ

تعبیر : ایمانت را قوی کن.

 

فال ابجد متولدین اسفند

اسفند

ابجد فال شما : ب ج ب

تعبیر : سکوت جایز نیست.

خانه – بیاخبر