به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

اخیرا فیلم عجیبی از گدایی یک زن در خیابان های تهران منتشر شد که همه را متعجب کرد.

به گزارش وقت صبح، گدایی یک زن در تهران مورد توجه قرار گرفت. فیلمی از گدایی یک زن در فضای مجازی منتشر شد. گدایی یک زن با عمل بینی چندمیلیونی جنجال سازی بسیاری کرد. گدایی یک زن در خیابان با فرزند و عمل بینی همه را شوکه کرد. در ادامه فیلمی را از گدایی یک زن مشاهده می کنید.

اخیرا فیلمی از گدایی یک زن در تهران در فضای مجازی منتشر شد. این زن در حالی که بینی خود را جراحی زیبایی کرده است در خیابان های تهران تکدی گری می کند تا خرج زندگی اش را درآورد. مخاطبان نیز از تناقض کار این زن تعجب کردند. او کسی است که گدایی می کند تا هزینه زندگی اش را در بیاورد در حالی که عمل زیبایی چندمیلیونی بینی اش برای مخاطبانش مشهود است.

مخاطبان نسبت به این فیلم واکنش های بسیاری نشان دادند و به هزینه بالای عمل جراحی زیبایی اشاره کردند. اما در این میان نیز برخی بر این باور بودند که می تواند عمل بینی این خانم برای سانحه یا شکستی باشد.

خانه – بیاخبر