به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

شبنم قلی خانی در مصاحبه ای از همکاران خود می گوید که با عکس ها و متن هایشان مردم را تحریک می کنند.

وقت صبح– شبنم قلی خانی در پاسخ مجری می گوید شاید برخی بازیگران زن دوست دارند با حرف ها و عکس هایشان مردم را تحریک کنند. در این ویدئو ببینید.

 

 

خانه – بیاخبر