به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

به گزارش رکنا، عمر ساخت سریال های تلویزیونی از نیم قرن گذشته و در ژانر های مختلف ، صدها سریال ساخته شده و کمتر هنرمندی را می‌توان یافت که اثری تلویزیونی در کارنامه نداشته باشد.

 با این وجود هر وقت که بحث انتخاب بهترین سریال تاریخ تلویزیون می‌شود ؛ هیچ کس نیست که رأیی جز «دایی جان ناپلئون» داشته باشد.

 رمان ایرج پزشکزاد باهنر ناصر تقوایی تبدیل به شاهکاری شد که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بی رقیب مانده و مبدل به قله استاندارد شده است.

 در شروع قصه دایی جان ناپلئون در مورد عمارت و نوع معماری این ساختمان توضیحاتی داده می شود. بد نیست بدانید که این خانه هنوز نیز در تهران وجود دارد و نفس می‌کشد ، اما دیگر به شکل یک خرابه … خانه ای در خیابان سپهسالار – مرکز بازار کفش تهران –  که متعلق به امین السلطان ، صدراعظم قدرتمند عهد قاجار بود و ناصر تقوایی پس از بازدید از صدها لوکیشن ، آن را انتخاب کرد .

تقوایی بر اساس معماری و عمارت اربابی ، چیزهایی هم به قصه اضافه کرد! این خانه در اختیار ورثه است و به همین دلیل از آن مثل یک گنج فرهنگی نگهداری نمی شود . اکنون سالهاست که به صورت مخروبه درآمده و انبار ضایعات کارگاههای تولید کفش و مغازه دارهاست ، هرکس گوشه ای از آن را به تملک خود در آورده و انگار نه انگار اینجا قله سریال سازی در تاریخ ایران جان گرفت …

خانه – بیاخبر