به گزارش مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

الهام چرخنده درباره ژستی که در هنگام خوانندن هنگام سلام فرمانده داشته توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش وقت صبح، توضیح الهام چرخنده درباره حرکات جذابش در اجرای سرود سلام فرمانده که در فضای مجازی وایرال شد.

الهام چرخنده در توضیحی کوتاه گفت: اجازه نداده بودم این فیلم پخش شود !

خانه – بیاخبر