به گزارش سرویس وبگردی مجله تفریحی و سرگرمی بیاخبر

تست شخصیت شناسی زیر را انجام دهید تا ببینید با توجه به ویژگی های روحی و روانشناسی تان در کدام ماه سال متولد می شدید بهتر بود.

به گزارش رکنا، یک تست کاملا متفاوت نسبت به روحیات شما که می‌توانید پی ببرید که در کدام ماه بهتر بوده به دنیا می‌آمدید؟!

این تست را با دقت جواب دهید و گزینه‌هایی که انتخاب می کنید اعداد مقابل شان را باهم جمع کنید تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهی باید متولد می شدید.

 آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی می کنید؟

الف) بله قطعا (۳) ب) گاهی اوقات (۲) ج) خیر به هیچ وجه (۱)

چگونه با تغییرات مواجه می شوید؟

الف) به پیشواز و استقبال آنها می روید (۳)

ب) به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ می کنید (۲)

ج) تا جای ممکن از آنها فرار می کنید (۱)

از کجا، بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می کنید؟

الف) از درون خود (۲) ب) از محیط اطرافتان (۱)

 آیا به جزئیات اهمیت زیادی می دهید و به اصطلاح مو را از ماست بیرون می کشید؟

الف) بله (۳) ب) تا حدی (۲) ج) خیر (۱)

 آیا در قبال ارتباط هایتان احساس تعهد و مسئولیت می کنید؟

الف) بله (۳) ب) گاهی اوقات (۲) ج) خیر (۱)

 کدام یک از گزینه‌های زیر بهتر از همه خصوصیات شما را توصیف می کند؟

الف) پرشور، مشتاق، پر حرارت و سرشار از انرژی (۳)

ب) با ثبات، پیگیر، منطقی و اهل عمل (۴)

ج) عاطفی و روشنفکر (۲)

د) حساس، تحریک پذیر و شهوتی (۱)

آیا خود را فردی کاری و فعال تلقی می کنید؟

الف) بله کاملا (۳) ب) تا حدی (۲) ج) خیر اصلا (۱)

 آیا در زمینه خرج کردن پول، خوب و حساب شده عمل می کنید؟

الف) بله کاملا (۳) ب) تا حدی (۲) ج) خیر اصلا (۱)

 آیا خود را فردی مبتکر و خلاق تلقی می کنید؟

الف) بله کاملا (۳) ب) تا حدی (۲) ج) خیر اصلا (۱)

 آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟

الف) بله (۳) ب) گاهی اوقات (۲) ج) خیر (۱)

 آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می کنید؟

الف) بله کاملا (۳) ب) تا حدی (۲) ج) خیر اصلا (۱)

 آیا فردی کمال گرا هستید؟

الف) بله (۲) ب) خیر (۱)

 آیا احساسات و عواطف خود را بروز می دهید؟

الف) بله همیشه (۳) ب) گاهی اوقات (۲) ج) خیر اصلا (۱)

 اطرافیانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟

الف) فردی واقع نگر (۲) ب) فردی آرمانگرا (۱)

 در یک مهمانی معمولا:

الف) به پذیرایی از دیگران می پردازید (۶)

ب) با گفتن لطیفه دیگران را به خنده وا می دارید (۵)

ج) در کنار دوستان یا خویشاوندان می نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با آنها می شوید (۴)

د) خاطرات شیرین و جالبتان را برای دیگران تعریف می‌کنید (۳)

ل) با همه سر صحبت را باز می کنید و هر چند دقیقه یک بار کنار فرد جدیدی می نشینید (۷)

م) در گوش‌های دنج می نشینید و در سکوت و تنهایی رفتار دیگران را زیر نظر می گیرید (۱)

ی) برای مهمانان میوه پوست می کنید و توجه همه را به خود جلب می کنید (۲)

نتیجه تست

اگر نتیجه تست به دست آمده با هر کدام از گزینه‌های زیر مطابقت داشت، شما باید در آن ماه خاص متولد می شدید چرا که خصوصیات تان بیشتر با ویژگی‌های منحصر به فرد آن برج سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یکی باشد، قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره‌ها و وضعیت کره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است.

اگر امتیازتان بین ۱۵ تا ۱۷ است: شما میبایست در ماه اسفند متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۱۸ تا ۲۰ است: شما میبایست در ماه بهمن متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۲۱ تا ۲۳ است: شما میبایست در ماه دی متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۲۴ تا ۲۶ است: شما میبایست در ماه آذر متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۲۷ تا ۲۹ است: شما میبایست در ماه آبان متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۳۰ تا ۳۲ است: شما میبایست در ماه مهر متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۳۳ تا ۳۵ است: شما میبایست در ماه شهریور متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۳۶ تا ۳۸ است: شما میبایست در ماه مرداد متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۳۹ تا ۴۱ است: شما میبایست در ماه تیر متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۴۲ تا ۴۴ است: شما میبایست در ماه خرداد متولد می شدید

اگر امتیازتان بین ۴۵ تا ۴۶ است: شما میبایست در ماه اردیبهشت متولد می شدید

اگر امتیازتان ۴۷ است: شما میبایست در ماه فروردین متولد می شدید

خانه – بیاخبر